Bejt Simcha

Zobrazit na mapě

Bejt Simcha je Židovská komunita progresivního judaismu v Praze sdružující jedince židovského původu a jejich přátele. Cílem Bejt Simchy je podílet se na obnově náboženského a kulturního života židovské komunity, včetně kontaktů s ostatními menšinami. Bejt Simcha organizuje vzdělávací programy pro své členy i další zájemce a snaží se prezentovat židovskou kulturu veřejnosti. Základem činnosti Bejt Simchy jsou pravidelné bohoslužby. Pořádá různé příležitostné akce – přednášky, pro rodiny s dětmi workshopy, výlety za židovskými památkami a mnoho dalšího.

 

Organizace

Maiselova 4 , 110 00 Praha 1, Hlavní město Praha , Česká republika
Telefon: +420 603 393 558, www.bejtsimcha.cz