Asociace debatních klubů České republiky

Zobrazit na mapě

Občanské sdružení Asociace debatních klubů je založeno s cílem napomáhat rozvoji duchovních hodnot, humanitních cílů, rozvoji vzdělání a kultury v České republice. Sdružení napomáhá aktivnímu sebevzdělávání, které prostřednictvím Debatního programu Karla Poppera naplňuje v rovině výchovné, vzdělávací a společenské. Cíl Debatního programu Karla Poppera je naplňován v rovině výchovné tím, že napomáhá při vytváření žádoucích vzorců chování a hodnotových škál účastníků programu, a to zejména: rozvíjením smyslu pro čest a fair play; spoluprací v kolektivu zaměřeného na dosažení společného cíle; posilováním sebevědomí - odvahy veřejně prezentovat a obhajovat výsledky vlastní práce a odvahy veřejně se kriticky vyslovovat ke stanovisku druhých; učením kulturnímu a společenskému vystupování na veřejnosti. Jedním z projektů je Romská debatní liga, která je příspěvkem Asociace debatních klubů, o.s. a Mezinárodní asociace vzdělávání debatou IDEA dekádě romské inkluze. Obě organizace se svojí činností aktivně angažovaly a angažují ve věci ochrany práv menšin. Významnou pozornost věnují rozvoji vzdělání a spolupráci menšin a většinové společnosti.

Organizace

Pod Vinohrady 77, Horní Moštěnice 751 17, Olomoucký kraj, Česká republika
Telefon: +420 776 226 828, E-mail: info@debatovani.cz, www.debatovani.cz