Kruh přátel česko-německého porozumění www.verstaendigung.eu
Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR, o. s.  www.kulturverband.com
La Strada www.strada.cz
Lačhe Čhave www.lache-chave.cz
Láčho Lav www.lacholav.wz.cz
Liberecké romské sdružení  www.lrs.cz
Liga lidských práv  www.llp.cz
Lotyšské kulturní centrum v Praze http://www.am.gov.lv/cz/prague/o-velvyslanectvi/kulturni-centrum/
Lyceum Řekyň v České republice www.lyceumrekyn.cz
Maďarské kulturní a informační centrum Brno www.mkic.cz
Mad’arské kulturní středisko v Praze www.collegium-hungaricum.at
Masorti - Konzervativní židovská komunita v ČR www.masortiprague.cz
Meta - Romské integrační centrum
META, o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů www.meta-ops.cz
Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) www.iom.cz
Miret www.miret.cz
Most pro lidská práva www.mostlp.eu
Mozaiky o. s. Platform dialog www.platformdialog.cz
Multikulturní centrum Praha www.mkc.cz
Muzeum romské kultury www.rommuz.cz
Nadace Fórum 2000 www.forum2000.cz
Nadace rozvoje občanské společnosti NROS www.nros.cz
Nadace Tolerance www.ecn.cz/tolerance
Národní vzdělávací fond www.nvf.cz
Německé kulturní sdružení - region Brno  
Neziskovky.cz www.neziskovky.cz
Nová škola www.novaskola.org
Občanské sdružení Khamoro - Romské integrační centrum  www.khamoro-chodov.cz
Obec Slováků v ČR www.slovaci.cz
OBERIG www.oberig.cz