Krajanské sdružení Číňanů v ČR
Kruh přátel česko-německého porozumění www.verstaendigung.eu
Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR, o. s.  www.kulturverband.com
La Strada www.strada.cz
Lačhe Čhave www.lache-chave.cz
Láčho Lav www.lacholav.wz.cz
Liberecké romské sdružení  www.lrs.cz
Liga lidských práv  www.llp.cz
Lotyšské kulturní centrum v Praze http://www.am.gov.lv/cz/prague/o-velvyslanectvi/kulturni-centrum/
Lyceum Řekyň v České republice www.lyceumrekyn.cz
Maďarské kulturní a informační centrum Brno www.mkic.cz
Mad’arské kulturní středisko v Praze www.collegium-hungaricum.at
Masorti - Konzervativní židovská komunita v ČR www.masortiprague.cz
META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů www.meta-ops.cz
Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) www.iom.cz
MIRET – Mezinárodní iniciativa pro rozvoj etnické tvorby www.miret.cz
Most pro lidská práva www.mostlp.eu
Mozaiky o. s. Platform dialog www.platformdialog.cz
Multikulturní centrum Praha www.mkc.cz
Muzeum romské kultury www.rommuz.cz
Nadace Fórum 2000 www.forum2000.cz
Nadace Neziskovky.cz www.neziskovky.cz
Nadace Open Society Fund Praha www.osf.cz
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) www.nros.cz
Nadace Tolerance www.ecn.cz/tolerance
Národní institut pro další vzdělávání http://www.nidv.cz
Národní vzdělávací fond www.nvf.cz
Nesehnutí – Nezávislé sociálně ekologické hnutí www.nesehnuti.cz
Nová škola www.novaskolaops.cz
Občanské sdružení Khamoro – Romské integrační centrum www.khamoro-chodov.ic.cz