Chabad Lubavič Praha www.chabadprague.cz
Charita ČR www.charita.cz
Cikne Čhave www.ciknechave.webzdarma.cz
Člověk v tísni, o. p. s. www.clovekvtisni.cz
Darjav http://darjav.webgarden.cz/
Demokratická aliance Romů ČR  
Doma v ČR www.domavcr.cz
Drom, romské středisko www.drom.cz
Dům národnostních menšin www.dnm-praha.eu
Džerelo www.dzerelo.cz
Etnologický ústav AV ČR http://eu.avcr.cz
Etnologický ústav AV ČR - Oddělení etnických studií http://eu.avcr.cz
Evropská kontaktní skupina v ČR www.ekscr.cz
Federace židovských obcí v ČR www.fzo.cz
Folklorní sdružení PÚČIK www.pucik.cz
Forint - fórum pro integraci www.forint.cz
Fórum proti antisemitismu
Globea www.tolerance.cz
Goethe-Institut Praha http://www.goethe.de/ins/cz/pra/csindex.htm
InBáze, o. s. www.inbaze.cz
Iniciativa Společenství EQUAL www.equalcr.cz
Institut Français www.ifp.cz
Integrační centrum Praha www.icpraha.com
IQ Roma Servis www.iqrs.cz
Islámská nadace v Praze www.praha.muslim.cz
Japonské centrum Brno, o. s. www.japancenter.cz
Jihlavský kulturní regionální svaz 
JUKON www.jukon.net
Klub Hanoi www.klubhanoi.cz
Klub přátel Asie Pražská jurta