AMICUS – Sdružení pro česko-maďarské porozumění a kulturní spolupráci  
Amnesty International www.amnesty.cz
Ars musica www.arsmusica.cz/czech
Artek - Spolek rusky mluvící mládeže v České republice www.artek.cz
Asociace debatních klubů České republiky www.debatovani.cz
Asociace řeckých obcí v ČR www.arovcr.cz
Asociace ruských spolků v ČR
Athinganoi www.athinganoi.cz
Bejt Praha www.bejt-praha.cz
Bejt Simcha www.bejtsimcha.cz
Bulharská kulturně osvětová organizace Sv. Cyrila a Metoděje
Bulharské kulturně-osvětové sdružení v Brně www.bkos.wz.cz
Bulharský kulturně-osvětový klub v Praze www.bgklub.cz
Bulharský kulturní institut v Praze www.bki.cz
Centrum integrace cizinců, o.s. www.cicpraha.org
Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy www.lidskaprava.krumlov.cz
Česká společnost přátel Izraele http://www.cspi-cz.estranky.cz
Česko-čínská společnost www.ccspol.net
Česko-japonská společnost www.japan.cz
Česko-korejská společnost www.cks-korea.cz
Česko-lotyšská společnost
Česko-lotyšský klub http://lotyssko.unas.cz
Česko-německé diskusní fórum www.diskusniforum.org
Česko-německý fond budoucnosti www.fondbudoucnosti.cz
Česko-rumunská společnost
Česko-ruská společnost www.spnv.cz
Česko-vietnamská společnost www.cvs-praha.cz
Český helsinský výbor www.helcom.cz
Český výbor pro UNICEF www.unicef.cz
Český západ www.cesky-zapad.cz