Zasedání Pracovní skupiny pro odškodňování Romů

Publikováno: 29. 3. 2019
Zdroj: Romea

Dne 15. února 2019 zasedala Pracovní skupina pro odškodňování Romů.

Na programu zasedání bylo

  1. Informace o putování výstavy „Zaniklý svět“ aktivizace Česko – Romského porozumění krajem Ústí nad Labem
  2. Poslední vývoj v odškodňování romských obětí nacismu ze strany Spolkové republiky Německo
  3. Majetkové kompenzace romským obětem nacismu 
  4. Aktuální informace o stavu prací na výběrovém řízení ve věci demolice letského vepřína a zadání pro architektonickou soutěž na budoucí podobu místa
  5. Archeologický výzkum místa tábora a místa pohřebiště obětí
  6. Stav prací na budoucí podobě Centra Romů a Sintů
  7. Aktuální informace o stavu jednání v záležitosti informačních tabulí, směrujících návštěvníky na místo bývalého romského KT Hodonínek u Kunštátu
  8. Různé

Detailnější informace o proběhlém zasedání naleznete v zápise zde.