Zapojte se o projektu Právo na vzdělávání!

Publikováno: 9. 11. 2020
Organizace: DROM

V rámci projektu hledáme rodiny ochotné podělit se o svou zkušenost s diskriminačním přístupem ve vzdělávání a překážkami, s nimiž se jejich děti musely vypořádat.

V čem projekt spočívá?

Projekt se zabývá dlouhodobým problémem porušování práva na vzdělání, přičemž se soustředí se především na romské děti a děti se zdravotním postižením. Účelem je odborně zmapovat, zda je zajištěn rovný přístup ke vzdělání pro každé dítě a jak lze efektivně postupovat k dosažení jeho dodržování.

Pokračování zde.