Zaměstnání v obci jako nástroj podpory dlouhodobě nezaměstnaných

Publikováno: 7. 3. 2019
Zdroj: Agentura pro sociální začleňování

Veřejně prospěšné práce (VPP) se v České republice v posledních letech staly klíčovým nástrojem, jehož hlavním účelem je zlepšování situace osob, které obtížně nacházejí uplatnění na pracovním trhu – dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob s nízkou kvalifikací. Nicméně skutečnost, že velká část zaměstnanců pracujících v rámci programu VPP se nakonec ocitá v začarovaném kruhu, v němž se pohybují pouze mezi úřady práce a veřejně prospěšnými pracemi, jasně ukazuje, že tento institut není vhodným řešením vedoucím k výraznému zlepšení složité životní situace lidí, kteří obtížně nacházejí uplatnění na pracovním trhu.

Zároveň však tento nástroj zpřístupňuje zaměstnání osobám, které jsou marginalizovány socioekonomicky, jakož i z hlediska své pozice na pracovním trhu a jež by jinak dosahovaly pouze na velmi krátkodobá, extrémně prekérní nebo neformální zaměstnání. V mnoha případech jsou tito lidé Romové. Veřejně prospěšné práce mají značný lokální dopad na obce, které zpravidla využívají dotovaná pracovní místa poskytovaná v rámci programu VPP k zajištění úklidu a údržby veřejných prostor, což jim umožňuje snižovat své náklady.

Kdyby byl tento nástroj vhodně kombinován s ostatními nástroji APZ, jako jsou například rekvalifikace a zvyšování odbornosti, sociálními službami a lepším finančním ohodnocením, mohl by nejen pomáhat dlouhodobě nezaměstnaným osobám najít uplatnění na trhu práce, ale navíc by mohl mít celkově pozitivní vliv na životní situaci osob, pro něž je tento institut zamýšlen.

Pokračování zde.