Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2020

Publikováno: 30. 4. 2020
Zdroj: CVVM

V březnu 2020 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice. Do šetření bylo zahrnuto celkem 14 národností žijících v naší zemi včetně Čechů, kteří v tomto případě slouží jako referenční skupina.

Pokračování zde.