Vzdělávání žáků s OMJ na SŠ aneb základkou to nekončí

Publikováno: 30. 3. 2019
Zdroj: META

Společnost META uspořádala 21.3. 2019 panelovou diskuzi na téma “Vzdělávání žáků s OMJ na SŠ aneb Základkou to nekončí”. Na více než tři hodiny se v Goethe-Institutu sešlo přes 60 zástupců středních škol, pedagogicko-psychologických poraden, neziskových organizací a samospráv, aby společně prodiskutovali témata spojená se studiem žáků s odlišným mateřským jazykem na českých středních školách.

Na úvod shrnula programová ředitelka METY Kristýna Titěrová situaci žáků s OMJ při přechodu na SŠ. Ukazuje se, že mladí lidé ve věku 15+, kteří na SŠ přicházejí s malou nebo žádnou znalostí češtiny, jsou častěji než jejich čeští spolužáci ohroženi školní neúspěšností a mohou předčasně opouštět vzdělávací systém. To dokazují také čísla: počet žáků cizinců na středních školách se výrazně nezvyšuje, ačkoliv na ZŠ se jejich počet za posledních 5 let zvýšil o 33%.

Pokračování zde.