Výzva pro výběr koordinátorů iniciativy Romského občanského monitoringu v členských státech EU

Publikováno: 26. 10. 2021
Zdroj: Vláda ČR

Cílem iniciativy Romský občanský monitoring 2021–2025 (celý název „Přípravná akce – Monitorování romské občanské společnosti – posílení kapacity a zapojení romské a proromské občanské společnosti do monitorování a přezkumu politik") je zapojit romské a proromské organizace občanské společnosti z dvaceti šesti států Evropské unie (Malta není do iniciativy zahrnuta) do monitorování romských národních strategií a dalších politik týkajících se Romů.

Pokračování zde.