Vyšlo čtvrté letošní číslo bulletinu Slovo

Publikováno: 29. 12. 2018
Zdroj: Slovo 21

Ani bulletin nemohl opomenout výročí 100 let od vzniku samostatného Československa, jejž oslavili i někteří cizinci, kteří považují Česko za svůj domov. Tomuto tématu věnujeme v posledním čísle končícího „osmičkového“ roku dva úvodní příspěvky. Prvním je projev blogerky Do Thu Trang z velké pražské oslavy na Václavském náměstí 28. 10. Druhým příspěvkem na toto téma je výstava plakátů Česko a svět Integračního centra Praha. Na výstavě byli prezentováni i cizinci, kteří kdysi přišli do Československa, významně obohatili způsob života a navždy zůstali zapsáni v dějinách.

Mnozí také společně oslavili na konci tohoto roku několik významných mezinárodních dnů – Mezinárodní den lidských práv 10. prosince a Mezinárodní den migrantů 18. prosince orámovaly mimo jiné filmový festival o migraci, jemuž se věnuje text na straně 13. Rovněž jsme 5. prosince oslavili Mezinárodní den dobrovolníků. V článku Sedm statečných: příběhy cizinců dobrovolníků na straně osm se dočtete, jak cizinci pomáhají cizincům. Mnoho cizinců ještě pamatuje, jak se cítili bezradně, když přišli do České republiky. Neznali češtinu a předpisy pro ně byly tajemný divoký les plný neznámých rizik. Proto se skupina cizinců- dobrovolníků rozhodla, že prostřednictvím pěti neziskových organizací věnuje svůj volný čas těm, kteří to potřebují – a to je velmi užitečná práce.

Pokračování zde.