Veřejná konzultace ke Strategii romské integrace 2021–2030

Publikováno: 30. 4. 2020
Zdroj: Vláda ČR

Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Úřadu vlády ČR dnem 29. dubna 2020 otevírá veřejnou konzultaci k návrhu Strategie romské integrace 2021–2030. Konzultace v podobě online dotazníku bude zpřístupněna do 27. května 2020. 

Strategie romské integrace 2021–2030 navazuje na Strategii romské integrace do roku 2020, kterou schválila vláda dne 23. února 2015. Obdobně jako ve stávajícím programovém období 2014–2020, v rámci kterého byla Strategie romské integrace do roku 2020 tzv. předběžnou tematickou podmínku pro čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), tak i nové programové období 2021–2027 počítá s tzv. základní tematickou podmínkou zaměřenou na inkluzi Romů. Nová strategie a její naplňování bude proto zásadní i ve vztahu k ESIF.

Pokračování zde.