Ve Vítkově řešili inkluzivní školství a sociální začleňování

Publikováno: 4. 7. 2019
Zdroj: Agentura pro sociální začleňování

Zástupci obcí, neziskových organizací, Místní akční skupiny Opavsko, základních škol a gymnázií z Vítkova a Budišova se sešli na veřejném setkání, jehož cílem bylo sdílení dobré praxe a podpora vzájemné spolupráce, ale také řešení aktuálních problémů a inspirace pro budoucí aktivity.

„Setkávání organizací zapojených do vzdělávání a vzájemná výměna zkušeností, jsou cestou, která vedou k začlenění dětí ze znevýhodněného prostředí do hlavního vzdělávacího proudu rychlým a efektivním způsobem,“ uvedla Diana Hovězáková, konzultantka inkluzivního vzdělávání ve Vítkově a Budišově.

Hlavními diskutovanými tématy bylo školství a inkluze, život rodin s dětmi na ubytovnách a budoucnost sociálního začleňování bez dotací.

Pokračování zde.