V Liberci otevřeli nábytkovou banku

Publikováno: 14. 11. 2018
Zdroj: Agentura pro sociální začleňování

V severočeském Liberci se v říjnu otevřela nábytková banka. U jejího zrodu stála nezisková organizace Pomoc v Nouzi Liberecko z.s. a Agentura pro sociální začleňování ÚV ČR. Sociální projekt je zaměřen na sběr a distribuci nábytku a další materiální pomoc pro potřebné.

Projekt podpořil Liberecký kraj (odbor životního prostředí), statutární město Liberec, několik soukromých dárců a mnoho hodin dobrovolnické práce. Nábytková banka cílí zejména na matky samoživitelky, větší zadlužené rodiny a seniory, lidi odcházející z některé formy ústavní péče, dětských domovů, případně dlouhodobé hospitalizace. Jsou to právě tyto skupiny, které se ve stotisícovém městě na severu Čech potýkají s mnoha problémy včetně těch spojených s bydlením.

Statutární město Liberec již od roku 2015 poskytuje osobám a rodinám v bytové nouzi sociální bydlení, které jim umožňuje dostat se do standardních, zdravotně a sociálně nezávadných bytů. Vzhledem k tomu, že město chce omezit na minimum riziko přenosu parazitů z některých nevyhovujících typů bydlení, nesmějí si přicházející nájemníci brát s sebou žádný svůj nábytek. Osoba nebo rodina, které byl přidělen městský sociální byt, ale nábytek a materiální zajištění potřebuje. Velmi často však nemá na jeho nákup potřebné finance. Proto je zde pro ně nábytková banka.

Realizace projektu se ujala organizace Pomoc v Nouzi Liberecko, která má se zajišťováním materiální pomoci již čtyřletou zkušenost. Po prodiskutování s konzultantem Agentury pro sociální začleňování Martinem Chocholou a s manažerem začleňovacích aktivit za město – Lukášem Jirotkou se organizace rozhodla, že nábytková banka bude fungovat jako nezisková organizace – služba poskytující materiální zajištění na základě doporučení sociální služby, tedy podobně jako potravinová banka.

Pokračování zde.