Učitelé diskutovali o cestě ke svobodě a demokracii

Publikováno: 21. 11. 2018
Zdroj: MSMT

V úterý 20. listopadu se uskutečnila v e Valdštejnském paláci v Praze celostátní konference Cesta ke svobodě a demokracii. Ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání ji uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.  

Konference byla určena především učitelům dějepisu a společenskovědních předmětů základních a středních škol a jejím cílem bylo přispět k objasnění hlavních problémů soudobých dějin Československa a České republiky v kontextu evropských a světových dějin.

Konferenci zahájil senátor Václav Chaloupek, který přivítal účastníky a vyzdvihl náročnost učitelské profese, kterou nakrátko poznal i z vlastní praxe. Za MŠMT se zúčastnil Aleš Dvořák z věcně příslušného Oddělení základního vzdělávání. Ten v úvodu zdůraznil, že dobrou školu a dobré vyučování dělá dobrý učitel, který s dětmi komunikuje a který se dále sebevzdělává: „Přeji vám, aby byla tato konference pro vás přínosná a abyste přispěli k tomu, že se budeme moci na mladou generaci spolehnout v tom, že ponese prapor svobody a demokracie dále,“dodal k tématu výuky dějepisu a společenskovědných předmětů Dvořák.

Pokračování zde.