Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030: Jak zohledňuje specifické potřeby migrantek?

Publikováno: 8. 7. 2021
Zdroj: SIMI

Cizinky a cizinci žijící v České republice často čelí vícenásobné diskriminaci a nerovnostem. Jejich postavení je ovlivněné nejen příslušností k specifické sociální třídě, migrantským statusem, národností, ale i genderem. Jejich znevýhodnění je často umocněno horší jazykovou vybaveností, omezenými sociálními a rodinnými vazbami nebo i vyšším věkem. Organizace, které se s touto skupinou osob ve své práci setkávají, upozorňují, že ženy migrantky jsou zvlášť zranitelné.

Cizinky a cizinci často bývají vystaveny nerovnému zacházení, institucionální, strukturální i individuální diskriminaci, a to jak ze strany hostitelské společnosti, tak i v rámci migrantských komunit. Podle zprávy Sdružení pro integraci a migraci a Úřadu vlády ČR(ÚV ČR) přitom není v koncepčních dokumentech státu věnována náležitá pozornost odlišným integračním potřebám migrantek a žen s migrační zkušeností. Zpráva uvádí, že je nutné tyto nedostatky odstranit co nejdříve, jinak hrozí, že migrantky nebudou mít příležitost se integrovat způsobem, který by byl žádoucí jak pro ně samotné, tak pro společnost a pro stát.

Pokračování zde.