Strategické cíle ve vzdělávání dětí a žáků s OMJ

Publikováno: 3. 12. 2018
Zdroj: META

Na českých školách se vzdělává něco přes 2 % žáků cizinců. Dětí, které nemají znalost češtiny, tedy vyučovacího jazyka, je ve školách ještě o něco více. Bez dostatečné jazykové podpory nemají stejné šance jako rodilí mluvčí. Pouhou přítomností ve třídě se jazyk nenaučí. Včasná a intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) jim umožní rychlejší zapojení do vzdělávání, společnosti i na trh práce.

Pokračování zde.