Soutěž Emílie Machálkové a Karla Holomka s tématem připomínky romského holokaustu zná své vítěze

Publikováno: 29. 5. 2019
Zdroj: Romea

Slavnostní vyhlášení vítězů Soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka s tématem připomínky romského holokaustu pro studenty a absolventy AVU a HAMU se konalo 15. 5. 2019 v Goethe-Institutu Praha.

Soutěž byla vyhlášena obecně prospěšnou společností Živá paměť v listopadu 2018 na Katedře skladby Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění pod vedením prof. Hanuše Bartoně a na Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru figurálního sochařství a medaile/ školy Vojtěcha Míči. Název odkazuje na dvě výrazné osobnosti spjaté se vznikem Muzea romské kultury v Brně a se vzdělávacími aktivitami společnosti Živá paměť.

Soutěž je součástí projektu Lačho ďives!, který podporuje romské přeživší druhé světové války v České republice formou úhrad za léky a zdravotní pomůcky a usiluje o důstojnou připomínku bezpráví spáchaného na této skupině obyvatel českých zemí. Zabývala se nejen připomínkou romského holokaustu, jejím cílem bylo upozornit především na tragické poselství z minulosti v souvislosti se současností a získat mladé lidi, aby se nad těmito tématy zamysleli. Vyloučení ze společnosti, necitlivost a lhostejnost k utrpení slabých, starých lidí, dětí a žen, absence lidské solidarity a humanity, bagatelizace utrpení, umírání a zavraždění části obyvatelstva na základě rasových předsudků je žhavé lidskoprávní téma současnosti.

Pokračování zde.