Slavnostní otevření stálé expozice v Památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě

Publikováno: 15. 7. 2021
Zdroj: Romea.cz

Po dlouholeté snaze vznikla v bývalém tzv. cikánském táboře v Hodoníně u Kunštátu nová stálá expozice. Jejím tvůrcem je Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, které jako první správce tohoto památníku expozici začalo připravovat a na samotné realizaci nese hlavní tvůrčí podíl. Muzeum romské kultury získalo expozici po převzetí areálu v roce 2018 ve stádiu před finálním dokončením. V následujících letech ji dle plánu původního správce a po nutném a zdlouhavém procesu vyjasnění autorských práv dovedlo ke zdárné finalizaci.

Nová expozice se věnuje pohnuté historii tohoto místa. Otřesné životní podmínky a každodennost internace přibližují dobové fotografie, dokumenty, artefakty, a zejména vzpomínky pamětníků převážně z řad samotných bývalých vězňů.

Pokračování zde.