Romské organizace spustily kampaň ke sčítání: Me som Rom, me som Romňi, amen sam Roma! A so tu?

Publikováno: 30. 3. 2021
Zdroj: Slovo 21

Zastřešující organizace RomanoNet ve spolupráci s dalšími organizacemi připravila online kampaň, kterou chce oslovit Romy, aby se hlásili při letošním Sčítaní lidu, domů a bytů k romské národnosti nebo jako svůj mateřský jazyk uvedli romštinu

„Považujeme za důležité, aby se Romové hlásili ke své národnosti, protože data, která nám sčítaní přinese, mohou ovlivnit, jak v následujících letech bude v České republice probíhat inkluze Romů,“ uvádí ředitel organizace RomanoNet Michal Miko.

Kampaní organizace reagují na nízkou informovanost Romů a Romek v souvislosti se Sčítáním 2021 a také vyvracejí mýty, které se okolo sčítaní šíří mezi samotnými Romy.

Pokračování zde.