Romská inkluze v rámci CLLD v období 2014–2020

Publikováno: 17. 3. 2021
Zdroj: Slovo 21

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je iniciativa pro zapojení občanů na místní úrovni do rozvoje odpovědí na dnešní sociální, environmentální a ekonomické výzvy, a zároveň je to slibný nástroj pro investice do začleňování Romů. Nezaměstnanost, chudoba a sociální vyloučení, což jsou klíčová témata pro evropské Romy, patří mezi výzvy, které EU identifikovala v rámci CLLD. Schválené strategie CLLD znamenají, že již několik let jsou k dispozici významné finanční prostředky EU na podporu činností a investic, které jsou nejdůležitější. Evropská komise rovněž očekává, že CLLD umožní odpovědnost příjemcům se zvláštním zaměřením na marginalizované komunity prostřednictvím budování kapacit, zmocnění, plné transparentnosti a sdílení rozhodovací pravomoci.

Pokračování zde.