Romové a Sametová revoluce v roce 1989. 800 tisíc lidí na Letné skandovalo "Ať žijí Romové"

Publikováno: 18. 11. 2021
Zdroj: Romea.cz

17. 11. 1989 začal v tehdejší Československé socialistické republice pád totalitního režimu. Jakým způsobem se do tzv. Sametové revoluce zapojili Romové? Víte o tom, že 25. listopadu 1989 skandovalo 800 tisíc lidí na Letenské pláni „Ať žijí Romové“? Připomeňme si události aktualizovaným článkem, který server Romea.cz poprvé publikoval v roce 2014. Článek je aktualizován informacemi z knihy Emila Ščuky Cikánský baron jsem já.

Romský disent a „šedá zóna“

Co se týká českého disentu, romská menšina v něm byla zastoupena pravděpodobně jediným člověkem, Karlem Holomkem, signatářem roku 1988 ustaveného Hnutí za občanskou svobodu (HOS). Holomek, po roce 1968 vyhozený z vojenské vysoké školy a vyškrtnutý z KSČ, byl zadržen a vyslýchán už v roce 1981 kvůli „podvracení republiky," na jeho chatě si dávali dostaveníčko Ivan Klíma, Jiří Gruša, Jan Trefulka, Ludvík Vaculík, Eda Kriseová, Milan Šimečka či Miroslav Kusý.

V dubnu 1986 se podle Petra Víška skupina Romů (Baláž, Gergel, Oláh) obrátila dopisem na ÚV KSČ s žádostí o řešení problémů Romů. Tato skupina následně vytvořila v roce 1987 přípravný výbor Svazu Romů v ČSSR. V červnu 1988 se konala další schůzka na ÚV KSČ za účasti Tibora Baláže a Vlado Oláha, kde bylo tehdejším vedením ostře konstatováno, že „ustavení etnicky pojaté společenské organizace by bylo krokem velmi problematickým s pochybným výsledkem“, že ovšem navázání „námi řízeného, ne z vnějšku vnucovaného dialogu se samozvanými mluvčími romského etnika ostatně považujeme v současnosti za účelné“. Další setkání se podle Víška uskutečnilo 4. listopadu 1988 v hotelu Praha. Na poradu se za Romy dostavili ing. Holomek, E. Baláž, M. Demeter, V. Oláh, E. Ščuka a další, celkem asi 20 lidí. Přijal je tajemník ÚV KSČ Hoffmann. Následovalo ještě formální, nic neřešící setkání 14. ledna 1989.

Pokračování zde.