Rodina Odvedle – Úspěšné završení letošního ročníku

Publikováno: 3. 12. 2018
Zdroj: Slovo 21

V neděli 25. listopadu od 13 hodin proběhlo 32 setkání českých rodin s rodinami cizinců u netradičního oběda. Na území celé České republiky se sešlo 64 rodin, které ve stejný čas usedly ke stolům s lidmi s odlišnou kulturou, jazyky a zvyky s cílem zlepšení vztahů mezi majoritní společností a cizinci. Letošní 15. ročník projektu Rodina Odvedle přinesl také 4 společná setkání v Praze, Brně, Liberci a Ústí nad Labem, kterých se celkem účastnilo 376 osob.  

Projekt Rodina Odvedle se realizuje od roku 2004 a od té doby se sešlo 1614 českých rodin a rodin cizinců se záměrem seznámit se s novými lidmi, navázat nová přátelství a dozvědět se něco o odlišné kultuře a tradicích. Mimo zlepšení vztahů mezi majoritou a cizinci má projekt za cíl budování multikulturní společnosti a vzájemné pochopení odlišných kultur. 

Do projektu se zapojily tyto národnosti: čínská, ruská, ukrajinská, kazašská, americká, ghanská, indická, turecká, vietnamská, běloruská, egyptská, tanzanská, arménská. Rodiny, které se do projektu přihlásí, dopředu neví, s kým se sejdou. Přihlášené rodiny jsou párovány na základě věku, koníčků, zájmů, jazyka a pochopitelně města bydliště, a to jednoduše proto, aby členové obou rodin měli dost společných témat k rozhovoru. Vzniká tak větší pravděpodobnost, že by navázaný vztah mohl úspěšně pokračovat i v budoucnu. Role hostitele se vždy ujala jedna z dvojic rodin, která u sebe doma připravila oběd a pohostila druhou rodinu, kterou před tím neznala. Do projektu se zapojily rodiny cizinců ze třetích zemí, kteří tak měli příležitost poznat rodiny z majoritní společnosti a navázat nová přátelství. Účastníci nevšedních obědů měli možnost ochutnat tradiční speciality a popovídat si o kultuře, tradicích a životě.

Myšlenkou celého projektu je usnadnit Čechům a cizincům navázání vztahů skrze osobní kontakt, což rodinné prostředí obědů přesně splňuje. Za optimální výstup považujeme takové propojení rodin, kde vztahy vytrvají i po skončení projektu.

Pokračování zde.