Rada vlády pro záležitosti romské menšiny má 5 nových členů

Publikováno: 16. 1. 2019
Zdroj: Romea
Vláda v pátek 11. 1. 2019 schválila jmenování pěti nových členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Novými členy jsou bývalý voják z povolání Zdeněk Guži, vedoucí oddělení koncepcí na Magistrátu města Ústí nad Labem Jan Husák, Simon Slanina, který pracuje jako asistent poslance Petra Pávka (STAN), facilitátor Rady Evropy pro inkluzi Tomáš Ščuka a Iveta Theuserová, vedoucí Sociální protidrogové poradny v Mostě.
 
Výzvu k zasílání nominací zveřejnila Rada vlády 3. srpna 2018, vzhledem k tomu, že třem členům Rady za občanskou část končilo čtyřleté funkční období. Do uzávěrky se sešlo 24 nominací, kdy každý zájemce zaslal spolu s formulářem motivační dopis a dvě doporučení. Vybraní zájemci pak byli pozváni k osobním pohovorům.
 
Martina Horváthová, místopředsedkyně Rady vlády pro Romea.cz vysvětlila, proč je nakonec nových členů 5: „V době nominačního procesu na post člena Rady vlády pro záležitosti romské menšiny rezignoval pan Jan Kudry. Rada tak vládě předložila ke schválení další dva nominované kandidáty. Vláda schválila oba, a proto je ve finále nových členů 5.“
 
Podle statutu Rady jsou občanskými členy představitelé občanské společnosti, kteří aktivně pracují na zlepšení postavení Romů ve společnosti a významně přispívají k jejich integraci, a zástupci akademické obce. Kandidáti by měli mít dobrý přehled o aktuální legislativě, implementaci politik v oblasti romské integrace, případně etnoemancipačních projektech. Členové a členky Rady mají dle statutu Rady povinnost se účastnit jednání Rady a zároveň by měli být ochotní se svědomitě zapojit v rámci svých možností do činností poradních orgánů Rady. Členství v Radě není honorováno, mají však nárok na úhradu cestovních nákladů.
 
Pokračování zde.