Proč Agentura pro sociální začleňování podporuje inkluzivní vzdělávání

Publikováno: 11. 3. 2019
Zdroj: Agentura pro sociální začleňování

Vzdělání je jedním ze základních nástrojů, kterými lze předcházet sociálnímu vyloučení. Dítě se díky němu socializuje a setkává se s vrstevníky z nejrůznějšího zázemí. Pokud je vzdělání dostatečně inkluzivní a kvalitní, pomáhá tato různorodost k boření ostrých hranic mezi různými společenskými skupinami s různým stupněm vzdělání a příjmů. Prostředky vynaložené na inkluzivní vzdělání se pak vyplatí státu i občanům. Pokud dítě ze sociálně vyloučené lokality získá střední vzdělání s maturitou, může být bilance veřejných rozpočtů za dobu jeho pracovní kariéry vyšší až o 22 mil. Kč ve srovnání s vrstevníkem, který dokončil pouze základní vzdělání. Člověk s dokončeným středoškolským vzděláním bude mít totiž velmi pravděpodobně vyšší příjmy a bude méně ohrožen nezaměstnaností.

Pro vzdělávací systém v ČR jsou typické značné nerovnosti ve vzdělávání, které velkou měrou předurčuje vzdělání rodičů. Výrazné rozdíly v úrovni vzdělání panují mezi jednotlivými školami a následně i mezi jednotlivými kraji. „Pro děti z rodin zatížených socioekonomickým znevýhodněním, žijící v sociálně vyloučených lokalitách platí, že s největší pravděpodobností dosáhnou nanejvýš základního vzdělání, budou těžko shánět práci a velmi pravděpodobně budou žít v chudobě," uvádí David Beňák, ředitel Agentury pro sociální začleňování.

Pokračování zde.