Problémy s on-line výukou dětí žijících v sociálním vyloučení

Publikováno: 8. 11. 2020
Zdroj: Romea.cz

Žáci prvních a druhých tříd by si měli ročníky zopakovat, a to minimálně v místech, kde se dlouhodobě nedařilo uskutečnit odpovídající distanční vzdělávání, prostřednictvím videokonferencí, konzultací nebo jinak zprostředkujícím způsobem.

Z průzkumů je patrné, že se do distančního způsobu vzdělávání nezapojilo více než deset tisíc dětí a dalších několik tisíc jen minimálně. Klíčovými se v tomto směru stávají sociálně vyloučené lokality a oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti, kde rodiny zkrátka nemají dostatečné materiální, ani technické vybavení pro realizaci online výuky.

Pokračování zde.