Památník Terezín zve na unikátní virtuální prohlídky

Publikováno: 6. 5. 2021
Zdroj: MKČR

Od letošního roku si mohou zájemci zdarma a z prostředí svého domova projít všechny externí i vnitřní expozice Památníku Terezín. Slouží k tomu unikátní 3D model, který je k dispozici na webových stránkách www.pamatnik-terezin.cz. Dostupná je také placená verze, v rámci které si mohou návštěvníci projít model s živým průvodcem a dostat tak plnohodnotnou alternativu ke klasické prohlídce. Podle autorů projektu nemá rozsah 3D modelu konkurenci ani v tuzemsku, ani v zahraničí.

Stejně jako další muzea a památky v České republice, snažil se i Památník Terezín využít období dlouhodobé nucené uzavírky ke zlepšení svých internetových služeb. Vzhledem k situaci je virtuální prezentace jedinou možností, jak zůstat v kontaktu nejen s návštěvníky a zájemci o historii, ale jak také naplňovat jednu ze základních úkolů Památníku Terezín, kterým je uchovávání památky obětí represivních zařízení spojených s pevností Terezín během 2. světové války. „Naším původním záměrem bylo zpřístupnit objekty Památníku v podmínkách, kdy to nebylo kvůli špatné epidemiologické situaci možné fyzicky. Oslovili jsme s tímto nápadem brněnskou firmu Panopro, která se specializuje na realizaci 3d prohlídek formou tvorby 3D skenů a jejich následného propojení do reálných 3D modelů. V těchto modelech se pak lze volně pohybovat, vše si prohlížet, přibližovat atp. Prvotní objednávka byla na 3D prohlídky vybraných interiérů s tím, že pokud to technologie umožní, zkusí se i některé venkovní prostory. Po prezentaci průběžných výsledků jsme byli nadšeni a rozhodli jsme se pokračovat dále, a nechat nasnímat kompletně celý areál, všechny objekty Památníku Terezín, tedy samozřejmě Malou pevnost a Muzeum ghetta, ale také Magdeburské kasárny, bývalou židovskou modlitebnu a mansardu, vážní domek s výstavou o transportech, obřadní místnosti s márnicí a kolumbárium, i krematorium“, popisuje mluvčí Památníku Terezín Stanislav Lada.

Výsledný produkt umožňuje zájemcům plnohodnotnou návštěvu objektů Památníku Terezín z pohodlí svého domova, jak přes počítač či tablet, tak i mobilní telefon, průvodci a lektoři vzdělávacího oddělení mají zároveň v rukou velmi kvalitní nástroj pro virtuální prohlídky. Přínosem je pro Památník už samo zaznamenání objektu, navíc v takové kvalitě, v modelu se dají např. pořizovat  fotografie nebo měřit vzdálenosti mezi jednotlivými místy.

Pokračování zde.