O metodách a postupech sociální práce v oblasti sociálního bydlení

Publikováno: 16. 1. 2019
Zdroj: Agentura pro sociální začleňování

S mnohem větším přehledem o metodách a technikách sociální práce v oblasti sociálního bydlení opouštěli účastníci semináře, který se konal koncem roku v olomoucké Vyšší odborné škole sociální CARITAS.


„Cílem akce bylo podpořit sdílení zkušeností a odbornou debatu o metodách a postupech sociální práce v oblasti sociálního bydlení. Na akci byly v rámci workshopů představeny také inovativní metody sociální práce z projektů, které vznikly v pracovních skupinách v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v Ostravě a Brně v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování,“ upřesnil Martin Stanoev z Agentury a pokračoval: „Věříme, že Agentura může být díky zkušenostem z různých lokalit s odlišnými podmínkami dobrým prostředníkem pro síťování zkušeností a přenos dobré praxe. A vzhledem k početné účasti i aktivnímu zapojení sociálních pracovníků do debaty bychom rádi v podobných akcích v rámci Regionálního centra Východ v budoucnu pokračovali.“ 
Seminář byl primárně zaměřen na sociální pracovníky a další pracovníky v sociální oblasti.

Pokračování zde.