Nový projekt – Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek

Publikováno: 13. 1. 2021
Zdroj: Slovo 21

Integrace cizinců  je velmi důležité téma v české společnosti a naše organizace se jí kontinuálně zabývá už léta.  Na toto téma se můžeme dívat z různých úhlů a tento projekt má za cíl navýšit kompetence zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek. Stava se, že je komunikace mezi těmito zaměstnanci a cizinci z třetích státu obtížná z důvodu nedostatečné informovanosti a pochopení odlišností občas vznikají i zbytečné konflikty.

Zkušenosti, které máme jasně poukazují na nutné posílení kompetence zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek  a dalším, kteří se v práci setkávají s cizinci a často zbytečně naráží na komunikační problémy.

Pokračování zde.