Novela Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Publikováno: 11. 11. 2020
Zdroj: Vláda ČR

Vláda ČR schválila novelu Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. 

Novela reaguje zejména na nutnost posílení pozice místopředsedy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny zastupujícího občanskou část Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, a to tak, aby Statut jasně vymezoval jeho koordinační roli směrem k ostatním občanským členům Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Současně se navrhuje, aby oba místopředsedové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny mohli navrhovat předsedovi Rady vlády pro záležitosti romské menšiny odvolání občanských členů Rady, a to z důvodů uvedených v návrhu Statutu (o jmenování a odvolání členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny z řad občanské společnosti rozhoduje vláda).

Pokračování zde.