Nové povinné adaptačně-integrační kurzy pro cizince spuštěny

Publikováno: 25. 6. 2021
Zdroj: Slovo 21

Adaptačně-integrační kurzy (AIK) jsou od 1.1.2021 povinné pro vybrané skupiny nově příchozích občanů ze třetích zemí (mimo EU), a to na základě Novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Cílem kurzů je seznámit cizince s právy a povinnostmi souvisejícími s jejich pobytem v České republice a zároveň představit místní a kulturní poměry. Za vznikem projektu stojí od samého počátku nevládní nezisková organizace Slovo 21 a zaštiťuje jej Ministerstvo vnitra. Kurzy administruje komplexní síť 18 Center na podporu integrace cizinců, která jsou dlouhodobě přítomna ve všech krajích ČR.

AIK mají kořeny už v roce 2012, kdy byl spuštěn pilotní projekt kurzů Vítejte v České republice, u jehož zrodu stálo Slovo 21: „Původní idea adaptačně-integračních kurzů vzešla z iniciativy cizinců dlouhodobě pobývajících v ČR, kteří na základě vlastních zkušeností a ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, chtěli usnadnit začátek života v ČR nově příchozím cizincům“ říká Jelena Silajdžić, ředitelka Slovo 21, z. s.

V pilotní fázi (2012-2020) kurzy prošlo více jak 7 000 osob ze třetích zemí. Díky této zkušenosti a na základě obdobné dobré praxe dalších evropských států Ministerstvo vnitra navrhlo, aby se AIK staly od 1.1.2021 povinné pro vybrané skupiny nově příchozích cizinců ze třetích zemí dle Novely zákona o pobytu cizinců na území ČR. Od roku 2021 organizaci kurzů přebírají Centra na podporu integrace cizinců, přičemž celý projekt zaštiťuje MV ČR a za obsahovou a expertní stránkou kurzů stále stojí Slovo 21.

Pokračování zde.