Nedostatečná znalost jazyka u maturity stále neomlouvá

Publikováno: 2. 6. 2020
Zdroj: META

Nejistota maturantů, kdy a jak se budou konat maturitní zkoušky, odezněla, ale nadále v nich sílí  nejistota spojená s jejich zvládnutím. Zvláště žáci cizinci a ostatní  mladí lidé s odlišným mateřským jazykem (OMJ) mají velké obavy především z didaktického testu z českého jazyka. Jejich znalost češtiny je ve srovnání se spolužáky-rodilými mluvčími obvykle horší, a proto by měli mít upravené podmínky u zkoušek, aby se jejich šance na úspěšné ukončení střední školy dorovnaly.

Žáci s OMJ musejí v českém vzdělávacím systému překonávat bariéry, které se nejvýrazněji projevují při přechodu na střední školu a provázejí je od přijímacího řízení až po maturitní či závěrečné zkoušky. Jedním z ukazatelů nedostatečné integrace ve vzdělávání je stagnující počet žáků SŠ z řad cizinců. Je pro ně těžší se na SŠ dostat, udržet a zdárně ji ukončit. Selhávají mnohem častěji než stejně nadaní čeští vrstevníci, kteří nejenže mají přirozený náskok jako rodilí mluvčí, ale navíc studovali češtinu (a v češtině) předchozích 9 let na ZŠ.

Pokračování zde.