Nedostatečná informovanost brání úspěšné integraci cizinců

Publikováno: 5. 2. 2019
Zdroj: ICP

Integrační centrum Praha přichází v rámci mezinárodního projektu INTEGRA s osvětovou kampaní zaměřenou na integraci cizinců. První aktivitou kampaně bylo představení čtyř plakátů s infografikami, které veřejnost informují o tomto tématu.
Nezisková organizace Integrační centrum Praha o.p.s., která se zapojila do mezinárodního projektu INTEGRA, mapovala a hodnotila během loňského roku integrační politiku a praxi v hlavním městě. Podobné hodnocení paralelně probíhalo i v dalších čtyřech evropských městech zapojených do projektu. V návaznosti na závěry hodnocení organizace vytvořila plakáty s infografikami, které se staly součástí osvětové kampaně věnující se integraci cizinců. „Provedená analýza ukázala, že jednou z hlavních překážek, které brání hladké integraci cizinců a bezproblémovému soužití, je nízká informovanost široké veřejnosti o této problematice,“říká Veronika Spiegelová, koordinátorka projektu INTEGRA z Integračního centra Praha a dodává: „Ze čtyř plakátů se Pražané například dozvědí, kolik cizinců v Praze žije a z jakých zemí pocházejí nebo jaké nástroje k podpoře integrace cizinců město využívá“. Plakáty jsou od poloviny ledna přístupné veřejnosti na městských úřadech, v knihovnách, školách a dalších institucích v Praze.

Výzkumné aktivity provádělo Integrační centrum Praha ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, se zástupci městských částí, akademické obce, neziskových organizací a v neposlední řadě se samotnými migranty a českou veřejností, a to za použití několika metod: „Kromě fokusních skupin a analýzy strategických dokumentů jsme využili také inovativní výzkumné nástroje, jako jsou evaluační procházky městem či metoda Photovoice, pomocí níž mohli účastníci vyjádřit vlastní pohled na realitu integrace v Praze prostřednictvím fotografií“, vysvětluje koordinátorka. Nedostatečná informovanost veřejnosti je pouze jedním ze závěrů hodnocení, které Integrační centrum Praha realizovalo. Na jeho základě vznikl celý soubor doporučení pro hlavní město, jejichž implementace by mohla napomoci úspěšnější integraci cizinců ve městě. Všechny dosavadní výstupy projektu jsou dostupné na zde.

Na představení infografik bude navazovat informační a osvětová kampaň na téma ekonomické migrace ve snaze „demýtizovat“ tento pojem v kontextu Prahy. Kampaň odstartuje v únoru a bude probíhat během celého roku 2019.

Organizace

Integrační centrum Praha
Žitná 51, Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 252 543 846, E-mail: info@icpraha.com, www.icpraha.comPřílohy ke stažení

Poster 1.jpg
Poster 2.jpg
Poster 3.jpg
Poster 4.jpg