Nábytková banka v Brně potvrzuje svoji potřebnost

Publikováno: 14. 1. 2019
Zdroj: Agentura pro sociální začleňování

Myšlenkou provozování nábytkové banky se zabývají různá města po celém Česku. Městem, ve kterém se myšlenka dalšího využití nepotřebného nábytku osvědčila, je Brno.

Brněnská Nábytková banka zahájila svůj provoz na jaře roku 2016. Předcházela tomu náročná příprava, jejíž významnou součástí bylo mapování a simulování možných scénářů, jak takový systém efektivně provozovat v určité konfrontaci s reálnými možnostmi, které byly k dispozici. Výsledný model však stojí za pozornost.

Na počátku stála myšlenka potřeby zajistit podporu lidem, kteří po úspěsném sociálně terapeutickém procesu, nebo těm, kteří jsou zařazeni do některého z programů sociálního bydlení, formou možnosti důstojně a přitom dostupně alespoň zčásti zařídit jejich nové bydlení. Lidé, kteří tak vstoupili do bydlení například z azylových domů, ubytoven nebo dokonce z ulice, nedisponují žádným nebo téměř žádným majetkem. Nábytek a základní vybavení bytu tak pochopitelně patří mezi to, co těmto lidem chybí k tomu, aby mohli bydlet. Pořížení jakéhokoli vybavení bytu je pro ně ekonomicky náročné.

Pokračování zde.