Na workshopu pořádaném Agenturou představila ředitelka školy vzdělávací program začít spolu

Publikováno: 1. 4. 2019
Zdroj: Agentura pro sociální začleňování

Inovativní vzdělávací program Začít spolu představila pedagogům Diana Roubová, ředitelka Začít spolu Základní školy a Mateřské školy Kadaň. Na workshopu spoluorganizovaném Agenturou pro sociální začleňování se sešlo pět pedagogů a dva ředitelé základních a mateřských škol z Kadaně a jejího okolí.

„Protože se program Začít spolu zaměřuje na projektové učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě, představuje ideální nástroj pro inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.Program zdůrazňuje také důležitost multikulturní výchovy, kdy pedagog pomáhá dětem uvědomit si význam etnicity," vysvětluje přínos programu pro děti ze sociálně vyloučených lokalit Michaela Valášková, koordinátorka vzdělávacích aktivit v Regionálním centru západ Agentury.

Pokračování zde.