Ministerstvo vnitra uspořádalo Konferenci dobré praxe a ocenilo nejlepší projekty prevence kriminali

Publikováno: 21. 11. 2018
Zdroj: MVCR

Dne 13. listopadu 2018 uspořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti Konferenci dobré praxe 2018, na které vystoupili domácí i zahraniční odborníci v oblasti prevence kriminality. Konference byla zaměřena zejména na problematiku prevence recidivy, jako jedné z priorit současné politiky prevence kriminality v České republice, a také na community policing, který patří mezi stěžejní témata rakouského předsednictví Radě EU a současně je tématem letošní Evropské ceny prevence kriminality. Cílem konference bylo napomoci sdílení dobré praxe prevence kriminality v oblastech zájmu české politiky a současně otevřít dveře také zahraničním zkušenostem v prevenci kriminality. 

V rámci konference byly oceněny tři nejúspěšnější projekty národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2018 zaměřené na community policing a rovněž vítězové soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2018, jejímž tématem byla prevence recidivy. Na prvním místě národního kola evropské soutěže se umístil projekt „Bezpečný Středočeský kraj“, který realizuje Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci s krajským úřadem. Tento projekt bude také v prosinci reprezentovat Českou republiku na evropském finále ve Vídni. Druhým oceněným projektem byl „Okrskář roku“ Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a třetím projekt Policejního prezidia „Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách“.

Pokračování zde.