Mají odhodlání, darujme jim příležitost

Publikováno: 16. 11. 2021
Zdroj: IQ Roma servis

V České republice hraje při úspěšnosti ve vzdělání stále velkou roli sociální původ dětí. Pandemie Covid-19 již tak přetrvávající rozdíly prohloubila. Izolace rodin a přechod na distanční výuku ukázaly, jak obtížné je bez technického vybavení, domácího zázemí, schopností pečujících osob vysvětlit učivo naplnit jednu ze zásad deklarovanou Školským zákonem – rovný přístup všech dětí ke kvalitnímu vzdělávání. V důsledku těchto bariér tak v České republice pouze 20 % dětí ze znevýhodněných rodin dokáže získat vyšší vzdělání než jejich rodiče. I proto organizace IQ Roma servis startuje kampaň „Mají odhodlání – darujme jim příležitost“, ve které chce prezentovat příběhy (nejen) romských dětí a mladých lidí na cestě za jejich vzděláním.

Vzdělávání v segregovaných školách, omezený přístup k informacím, nízké kompetence okolí nebo chybějící místo na domácí přípravu jsou bariéry, s nimiž se musí děti ze sociálně znevýhodněného prostředí vyrovnávat. Nekvalitní a nestabilní bydlení pak představuje až 3× vyšší šanci na vznik problémů ve škole. Tyto děti jsou v důsledku více ohroženy předčasným odchodem ze vzdělávání než jejich spolužáci. 

Pokračování zde.