Jak se Češi staví k dárcovství? Přednost dávají pomoci v tuzemsku, důležitá je pro ně především tran

Publikováno: 12. 12. 2018
Zdroj: ADRA ČR

Češi nejvíce přispívají na projekty, u kterých vědí, kam jdou jejich peníze. Souhlasí s tím až 95 % dotázaných v rámci nezávislého průzkumu, který zkoumal postoje Čechů k dárcovství. Až 83 % oslovených by dalo přednost pomoci doma oproti zahraničním projektům. Důležitá je pro Čechy také pomoc konkrétnímu člověku, a to přesně podle dvou třetin respondentů. To vše vyplývá z průzkumu humanitární organizace ADRA ČR, který provedla výzkumná agentura IPSOS.

Dvě třetiny respondentů (68 %), kteří se zúčastnili průzkumu zaměřujícího se na postoje Čechů k dárcovství, potvrdily, že dárcovství je pro ně příliš složité. V nabídce neziskových organizací se Češi často neorientují a projektů, které žádají o jejich podporu, je podle nich příliš velké množství. Řadu lidí pak od dárcovství odrazuje i netransparentnost dárcovských projektů, to opět potvrdila více jak polovina dotázaných (64 %).

„Z našeho výzkumu vyplývá, že v případě finanční pomoci je pro lidi důležitá zejména transparentnost a adresnost jejich příspěvků. Podobně jako v našich dalších výzkumech se ukazuje, že lidé požadují podporu zejména tuzemských projektů,“ dodává k výsledkům výzkumu Tomáš Macků, ředitel komunikace Ipsos.

Velkou roli v postojích Čechů, jestli a komu darovat peníze, ovšem hrají podle zjištění průzkumu demografické faktory.

“Starší lidé nad 55 let si častěji myslí, že se lidé do dárcovství nezapojují, protože je to netransparentní. S tím naopak nesouhlasí mladí lidé do 34 let. Podle lidí žijících ve městech by pak na charitu měli přispívat všichni. Starší lidé a spíše muži si častěji myslí, že by se mělo pomáhat jen při přírodních katastrofách,” prozrazuje k demografickým aspektům zjištění průzkumu Jakub Charvát, fundraisingový manažer ADRA ČR s tím, že podle jejich dosavadních dárců je klíčové přímá zkušenost nebo reference známých.

Čtyři z deseti respondentů pak také souhlasí s tvrzením, že si neziskové organizace nechávají většinu z darovaných peněz pro sebe. Podle třetiny dotázaných důvěryhodnost těchto organizací zvyšuje, když charitu zaštítí nějaká slavná osobnost.
Průzkum potvrzuje názory odborníků, podle kterých je potřeba nabídku více přizpůsobit českým dárcům a jejich specifikům.

“Při fundraisingu čelíme hned několika výzvám, především zjednodušení celého procesu finanční pomoci. Data nám potvrdila, že se dlouhodobě ubíráme správným směrem – důležitou součástí naší práce jsou projekty v České republice a je pro nás samozřejmostí poskytovat transparentní informace dárcům o tom, kam jejich příspěvky směřují. Věříme, že máme jejich důvěru, ale je pravdou, že výroky některých státních činitelů na účet neziskových organizací snižují důvěryhodnost celého sektoru a dopadají negativně i na tuto oblast,” uvádí ředitel ADRA ČR Radomír Špinka.