Jak mohou Romové ovlivnit majoritní společnost?

Publikováno: 11. 3. 2021
Zdroj: Slovo 21

To, že většina může ovlivnit menšinu se zdá být intuitivní.Opak ale také může být pravdou. Přece jen i z historie se ukázalo, že relativně malá skupina osob, která dlouhodobě a vytrvale prosazovala vlastní názor, dokázala tento názor navzdory převaze opozice prosadit. Vzpomeňme si třeba Spojené státy Americkédruhé poloviny minulého století.

Většina výzkumů v oblasti sociálního vlivu zpravidla zobrazuje majoritní skupinu jako vlivnější. Nicméně existují i situace, kdy menšina může ovlivnit většinu.

Pokračování zde.