Investujte do mladých Romů: Vrátí se to!

Publikováno: 28. 1. 2019
Zdroj: Slovo 21

Nezaměstnanost mladých lidí je téma, které řeší celá Evropa. Pro mladé Romy je to jeden z palčivých problémů, vzhledem k častému sociálnímu vyloučení a diskriminaci ve školství i na pracovním trhu. Jak zaměstnat více mladých Romů? To je téma nové celoevropské kampaně s názvem "Investice do naší budoucnosti: Co funguje pro mladé Romy?".

Evropská organizace ERGO, která kampaň pořádá, vybrala Slovo 21 jako koordinátora tohoto projektu pro Českou republiku. Rovné šance pro mladé Romy by byly nejen férové a spravedlivé, ale byla by to i ekonomicky rozumná volba. Podle ERGO by šlo o efektivní cestu jak zlepšit naděje na hospodářský růst a odpověď na demografickou hrozbu stárnoucí evropské populace. 

Pokračování zde.