Inspirativní projekt: webový portál nostrifikace.mkc.cz

Publikováno: 30. 6. 2020
Organizace: MKC

Webový portál nostrifikace.mkc.cz je jedním výstupů projektu Využití kvalifikace migrantů, který realizovalo Multikulturní centrum Prahav letech 2012–14. Portál shromažďuje na jednom místě informace o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace a naviguje návštěvníka portálu celým procesem uznávání vzdělání a kvalifikace. Portál využívají jak sami cizinci, tak i pracovníci institucí veřejné správy či organizací poskytujících pracovní poradenství migrantům. Článek tak přináší další popis českého inspirativního projektu v oblasti integrace migrantů.

Pokračování zde.