FRA: Nabídka stáží pro Romy a Romky

Publikováno: 24. 5. 2021
Zdroj: Romea.cz

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) otevřela výzvu pro podávání přihlášek do programu Roma Traineeship Programme 2021–2022, který je určen Romům a Romkám, kteří dokončili vyšší vzdělávání (například bakalářské studium nebo ekvivalentní), nebo dokončili střední vzdělávání a mají dvouletou praxi v oboru týkající se oddělení FRA, kam se chtějí přihlásit.

Hlásit se mohou občané členských států EU, kandidátských zemí pro přistoupení k EU (Albánie, Severní Makedonie, Černé Hory, Srbska a Turecka) a potenciálních kandidátských zemí (Bosny a Herzegoviny a Kosova).

Pokračování zde.