Dokument: Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny za rok 2020

Publikováno: 8. 6. 2021
Zdroj: Romea.cz

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny vydala výroční zprávu za rok 2020, ve které popisuje svou činnost v uplynulém roce. V roce 2020 se konala dvě prezenční zasedání Rady a tři hlasování formou per rollam.

První zasedání Rady proběhlo 3. února 2020 a rada se kromě jiného zabývala i návrhem Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na změnu zákona o dávkách na bydlení, vyslechla také informace o výsledcích jednání pracovní skupiny k 15 bodům opatření boje s chudobou nebo se zabývala problematikou veřejně prospěšných prací. Na zasedání přijala také celkem 7 usnesení.

Druhé zasedání se v roce 2020 konalo 4. září 2020. Rada se zabývala například prezentací Romů v učebnicích pro žáky základních škol a studenty středních škol nebo diskutovala o postupu v návrhu zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných žen. Odškodnění bylo poslaneckou sněmovnou schváleno v červnu 2021. Celkem přijala v září rada 6 usnesení.

Pokračování zde.