Darované počítače pomáhají vyrovnávat rozdíly ve vzdělávání na dálku. Jen technika ale nestačí

Publikováno: 15. 5. 2020
Organizace: Agentura pro sociální začleňování

Rodiče dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí mnohdy nedisponují počítači, ani připojením k internetu nebo nemají prostředky na telefonní kredit. K tomu se často přidávají problémy s nedostatečnými kompetencemi pro podporu při psaní domácích úkolů, s nevyhovujícími podmínkami a přeplněností domácnosti. V současné situaci uzavřených škol se tyto problémy ještě prohlubují. Řešením může být zprostředkování techniky, ale také komunikace s rodiči ze strany škol a důsledná podpora dětí v nelehké situaci, což ukazuje i praxe na některých českých základních školách.

Pokračování zde.