Čtvrtletní zpráva Ministerstva vnitra ČR o migraci

Publikováno: 11. 11. 2020
Zdroj: MVČR

Ministerstvo vnitra vydalo čtvrtletní zprávu o situaci v oblasti migrace v ČR a na migračních trasách do EU. Obsahuje statistiky cizinců legálně pobývajících v ČR, data týkající se mezinárodní ochrany a informace o počtech osob migrujících v rámci tří hlavních migračních tras do EU – východní, centrální a západní středomořské trasy. 

Situace v oblasti migrace v ČR byla i ve třetím čtvrtletí roku 2020 ovlivněna pandemií COVID-19. Nárůst dlouhodobě či trvale pobývajících cizinců v tomto období zpomalil, ke konci září bylo registrováno 616 659 cizinců.​ Oproti stejnému období minulého roku klesl počet osob, které v ČR požádaly o mezinárodní ochranu, a to o více než 50 %. Za první tři čtvrtletí roku 2020 bylo registrováno celkem 815 žádostí, nejvíce od občanů Ukrajiny.

Pokračování zde.