Agentura pomohla naplnit volný čas "dětem ulice", i to patří mezi její činnosti

Publikováno: 11. 11. 2018
Zdroj: Agentura pro sociální začleňování

Pětitisícové Postoloprty se dlouhodobě potýkají s problémy souvisejícími s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit, pro které dosud v obci nebylo dostatečné vyžití, které by je drželo od negativních vlivů, mezi které patří zejména užívání drog. „Toxikomanie je na tak malém městě dost rozšířena, v minulosti zde bývaly i varny drog. Stále mladší děti mají zkušenosti s marihuanou a kouřením. Obstarat si tu drogy je jednoduché," popisuje terénní sociální pracovnice Monika Koubová ze spolku Romano jasnica, která ve městě působí. Problémy jsou pak intenzivnější během letních měsíců, kdy bezprizorní děti tráví čas na ulici, což má za následek stupňování napětí a nevraživosti v obci.

Díky otevřené spolupráci města s neziskovými organizacemi i vládní Agenturou pro sociální začleňování se povedlo na to nejkritičtější období roku, letní prázdniny, zorganizovat intenzivní příměstský tábor, který byl zdarma. V tom se děti mohly rozvíjet jak kreativně, tak měly možnost setkat se s inspirativními mladými Romy z okolí. A přihlásila se do něj padesátka dětí. Ačkoliv se může nápad na první pohled jevit jako banální, podařilo se díky němu zklidnit nálady ve městě. „Na městském úřadě říkali, že byl poprvé v létě klid, žádné stížnosti na děti," vysvětluje Markéta Fridrichová z vládní Agentury.

Díky budování důvěry a vztahů s dětmi, které dosud vnímali mnozí obyvatelé města jako problémové, se terénním sociálním pracovníkům podařilo získat si také důvěru mnohých rodičů, která je pro efektivní práci klíčová. „Jako terénní sociální pracovnice cítím, že nám to otevřelo dveře v naší práci s rodinami. Maminky našich dětí, které potkávám, se na mě usmívají a neostýchají se mě oslovit s nějakým problémem," říká Monika Koubová. „Snad největší dopad měl projekt na samotné děti. Konečně se jim o prázdninách někdo věnoval, měly nějaký cíl," dodává. I když obec zpočátku přistupovala k podobnému projektu mírně obezřetně, už v jeho průběhu neskrývala nadšení a plánuje tábor podpořit i v příštím roce. Zamýšlí také brzy ve městě otevřít první nízkoprahový klub, který se bude dětem věnovat celoročně. „Město se teprve učí vyrovnávat se s problémy, které se týkají sociálního vyloučení. Není to jednoduché, ale myslím, že nyní je už na dobré cestě," uznává Kloubová.

Pokračování zde.