Projekt INTEGRA – co se událo v roce 2018

Publikováno: 11. 12. 2018
Zdroj: Integrační centrum Praha

Integrační Centrum Praha je od roku 2018 součástí dvouletého mezinárodního projektu INTEGRA, financovaného EU, který se zabývá otázkou dlouhodobé integrace cizinců z třetích zemí v pěti státech EU. Kromě České republiky, kterou v projektu reprezentuje Integrační Centrum Praha, se projektu účastní organizace z Bulharska, Chorvatska, Itálie a Slovenska. Cílem projektu INTEGRA je zefektivnit proces dlouhodobé integrace cizinců z třetích zemí pomocí sdílení znalostí a zkušeností na úrovni měst napříč vybranými zeměmi.

Hlavní aktivitou projektu v roce 2018 bylo hodnocení města Prahy v oblasti integrace cizinců. Pro hodnocení byly využity tradiční i inovativní výzkumné metody (fokusní skupiny, sekundární výzkum, evaluační procházky městem či PhotoVoice) a jejich výsledky byly následně shrnuty v dokumentu Hodnocení strategie města Prahy v oblasti integrace. Na základě získaných poznatků proběhla na podzim dvě celodenní setkání (tzv. city integration labs), kterých se zúčastnili zástupci města, neziskového sektoru, akademické obce i samotných migrantů, a v rámci kterých byl vytvořen seznam doporučení pro Prahu, za účelem zlepšení integrační politiky a praxe města. Tato doporučení byla následně připomínkována v rámci listopadové regionální poradní platformy organizované Integračním centrem Praha a jejich výsledná podoba bude brána v potaz při tvorbě akčních plánů existující koncepce integrace cizinců v Praze i její nové verze, která vejde v platnost v lednu 2022.

V průběhu roku 2019 proběhne v rámci projektu INTEGRA kampaň, která se bude snažit přispět k prohloubení vzájemného porozumění mezi migranty a většinovou společností a odstranění vzájemných předsudků a obav.

Všechny dosavadní i budoucí výstupy projektu jsou k dispozici zde.

Více o proběhlých aktivitách v rámci projektu v Praze zde.

Oficiální webové stránky projektu (pouze v angličtině) zde.
 
                                                                  
INTEGRA project has received funding from the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund under grant agreement № 776047.