Jmenování nových členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Publikováno: 21. 1. 2019
Zdroj: Vláda ČR

Vláda usnesením č. 31 ze dne 11. ledna 2019 jmenovala, na návrh předsedy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, 13 členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, z toho 5 nových, kterými jsou:

  • Guži Zdeněk, Bc. je válečným veteránem, politikem a také dlouhodobým romským aktivistou. V rámci své aktivistické činnosti realizoval mnoho edukačních a kulturních akcí s cílem dosáhnut lepších vzájemných vztahů mezi Romy a majoritní společností. V minulosti působil také jako poradce ministra pro lidská práva a národnostní menšiny Michaela Kocába.
  • Husák Jan, Mgr. se dlouhodobě věnuje územní a bytové politice a sociální politice na celostátní i regionální úrovni nebo také strategickému řízení a plánování. V minulosti působil jako externí poradce v organizacích jako je Otevřená společnost, o. p. s., nebo Romodrom, o. p. s.
  • Theuserová Iveta, DiS. je vedoucí Sociální protidrogové poradny Janov organizace Most k naději z.s. V rámci své činnosti se věnuje především problematice bydlení a nekorektního chování správců budov, ale také komunitní práci a realizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně vyloučené lokality Litvínov – Janov.
  • Slanina Simon, Mgr. je lektorem a konzultantem několika neziskových organizací, jako je např. Dobrá rodina, o. s., nebo Mimo domov, o. s. Dále působí jako poradce ve věcech týkajících se odcházení dětí z dětských domovů, kde se zaměřuje především na dětí romské národnosti.
  • Ščuka Tomáš, Bc. je odborníkem Rady Evropy pro začleňování romské menšiny se zaměřením na podporu inkluzivního přístupu ve vzdělávání. Zároveň je také výzkumníkem zabývajícím se reprezentací Romů ve školních učebnicích v Čechách a na Slovensku.