Webinář o romské literatuře pro pracovníky NNO

12. 5. 2021 17.30–19.30
online

Setkáváte se ve své práci s Romy různého věku? Staráte se o smysluplný program svých klientů? Je pro vás důležité, aby se i vaším prostřednictvím setkávali s trendy v romské kultuře? Existují v ní vedle hudby a tance i jiné formy oddechu a získávání sebevědomí? Čím je může zaujmout právě romská literatura? Jak pro ni nadchnout děti i dospělé, přestože nemají ke knihám vztah? Mohou vaši klienti v knihách romských autorů nacházet inspiraci pro vlastní život? Jaké vzory a jim blízké příběhy mohou najít v romské literatuře? Co se stane, když romským dětem vypráví romský autor? A co když je mezi vašimi klienty skrytý literární talent? Chtěli byste dětem a dospělým nabídnout v knihovničce i romské autory, ale nevíte, jaké knihy by mohli ocenit?

Na webináři se dozvíte

 • co je romská literatura, jak si stojí po 30 letech od revoluce a jaké funkce má dnes romština
 • jakou roli hrají v budování etnické identity a soudržnosti i v romsko-českém soužití
 • čím může být přínosná pro Romy v jakémkoli sociálním postavení
 • čeho si na knihách a na práci romských autorů cení čtenáři z řad Romů a Neromů;
 • kdo jsou romští autoři, odkud pocházejí, proč a jak píší
 • která z děl nabídnout různým věkovým skupinám dětí a dospělých a jak s nimi pracovat
 • proč rozšiřovat romskou knihovničku a jaká díla včetně romských periodik by v ní neměla chybět
 • jakými akcemi budovat vztah ke čtenářství
 • jaký efekt mívají setkání romských dětí a rodin s romským autorem
 • co všechno je potřeba zařídit, chcete-li uspořádat literární akci ve vaší instituci a jak pozvat romského autora?

Účastníci webináře po jeho skončení obdrží emailem seznam doporučených knih podle věkových skupin, seznam institucí zabývajících se romskou literaturou, seznam zdrojů využitelných pro dotace na pořádání literárních akcí a vydávání romské literatury, seznam kontaktů na nakladatele, u nichž lze knihy získat.

Cílová skupina

 • pracovníci NNO, volnočasoví pracovníci, sociální pracovníci, vychovatelé, lektoři

Délka webináře

 • 120 minut (z toho 30 minut diskuse)

Cena

 • 250 Kč/osoba

Registrace

Zájemci o seminář jsou žádáni o registraci do pondělí 10. 5. 2021 na e-mailu: nakladatelstvi@kher.cz

Organizace

KHER, z. s. 
Veverkova 1172/33, 170 00 Praha 7, Hlavní město Praha, Česká republika
E-mail: nakladatelstvi@kher.cz, www.kher.cz